image

NIDAR

Národní institut pro děti a rodinu

První české sympozium k sociálně-právní ochraně dětí

 

Při příležitosti 100 let založení profesionální sociální práce v ČR

 

Místo: Social Impact Hub Praha (Drtinova 557/10, Praha 5)

Termín: 6.9. 2018 

 

Sympozium bylo finančně podpořeno z prostředků Nadace J&T.

 

Program

 

8:30 - 9:00 Prezence
9:00 - 9:30 JUDr. Kateřina Šimáčková (Ústavní soud ČR) – Dítě a justice
9:30 - 10:00 Mgr. Klára Laurenčíková (ČOSIV) – Dítě ve vzdělávacím systému
10:00 - 10:30 Doc. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, PhD. (1. LF UK) – Dítě a psychologická péče
10:30 - 10:50 Přestávka
10:50 - 11:20 Delia Pop (Velká Británie) – Dítě a insitucionální péče
11:20 - 11:50 Mgr. Terezie Pemová (NIDAR) – Dítě a systém sociálně-právní ochrany 
11:50 - 12:20 Doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D., Mgr. Markéta Zezulková, Ph.D., MA, PGCE, FHEA (FSV UK) – Dítě a média
12:20 - 12:50 Mgr. Klára Chábová (Mimo domov) – Dospívající a mladí dospělí z institucionální péče
12:50 - 13:45 Oběd
13:45 – 15:45/16:00 Práce v interaktivních sekcích:
1. Děti v institucionální péči (Delia Pop a Markéta Chábová)
2. Děti v mediální světě (Markéta Žezulková a Martin Soukup)
3. Děti v systému sociálně-právní ochrany (Radek Ptáček a Terezie Pemová)
4. Děti ve vzdělávacím prostředí (Klára Laurenčíková a Lenka Felcmanová)

Cena: 250,- Kč včetně občerstvení, platby ve prospěch účtu: 232504275/0300 ČSOB.

RegistraceSympozium je kapacitně zcela naplněné a není možné registrovat ani náhradníky. Děkujeme za pochopení.